Výstava ateliérových prací

BUDEJOVICKÁ MĚSTSKÝ CENTRUM

Tereza Pružincová, Bc. Patrícia Olešová

Anotace

Riešená administratívna budova sa nachádza na území u stanice metra v križovatke Olbrachtovej a Budějovickej ulici v blízkosti dominantného objektu DBK. Prestavba daného územia vedie ku vzniku nového významného centra s funkciami bývania, kancelárií, obchodov a kultúrnych inštitúcií. Budova s kanceláriami reaguje hmotovo na hlavnú pasáž sprístupňujúc vchod do metra v jednej z jej budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký