Výstava ateliérových prací

Most - břehy koridoru

Stanislav Holub

Anotace

Město Most chápeme jako velkolepý, ale stále nedokončený modernistický záměr. Návrh se zabývá přestavbou okolí zimního stadionu a okolí přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tyto lokality se nachází na březích dopravního koridoru, který odděluje Most od kostela a nově vzniklého jezera.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel