Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

PANKRÁCKÁ ODYSEA

David Knížek

Ocenění

Anotace

Návrh se zabývá dotvořením centrální části Pankráce, která je součástí tzv. velkého (širšího) centra Prahy a v současnosti je významnou rozvíjející se oblastí. Hlavní myšlenkou projektu je identifikace místních mikrosvětů a jejich dotvoření. Zástavba v území je pestrá, nachází se zde velmi charakteristické a relativně malé urbánní celky. Právě tyto mikrosvěty, každý se svým ojedinělým charismatem, vnášejí do okolní modernistické šedi osvěžující pestrost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák