Výstava ateliérových prací

V mezičase

Adéla Filounová

Anotace

Rozšíření centra města Velké Meziříčí o nový veřejný prostor v přímém spojení s náměstím. Využití brownfieldu a jeho zapojení do stávající struktury města. Navrácení života do nevyužité oblasti a jeho propojení s přilehlým parkem a protékající řekou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.