Výstava ateliérových prací

Centrum Jinonic

Marie Harigelová

Anotace

Území mezi Smíchovem a Zličínem tvoří v dnešní době spíše periferii města, a to především kvůli probíhající Rozvadovské spojce a následné Radlické ulici. Ve svém návrhu prověřuji variantu bez zřízení Radlické radiály a místo ní vytvoření městské třídy s tramvají vedoucí až na Zličín, kde bude umístěn dostatek P+R parkovišť, aby doprava v celém území mohla být zklidněná a umožňovala dobrou prostupnost území. Ve svém návrhu vytvářím nové centrum Jinonic okolo stanice metra. Centrum tvoří lineární náměstí vedoucí od kampusu Karlovy univerzity kolem metra k Radlické ulici a dále okolo tramvajové zastávky přes širokou lávku, kde je vstup do nádražní budovy i průchod s přístupem k nádraží pod lávkou po terénu, až do komerčně obytného souboru Waltrovka, kde navazuje na osu vedoucí do Radlic.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.