Výstava ateliérových prací

Polyfunkční budova Ostrava-Poruba

Hana Václavková

Anotace

Polyfunkční budovu v Ostravě-Porubě jsem navrhovala na místě stávajícího obchodního domu. Komerční funkce zůstala zachována, ale přidala jsem k ní coworking, bydlení a střešní zahradu. Blízké okolí pozemku je vnímáno jako lokální centrum, tuto jeho roli jsem se svým návrhem snažila posílit.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout