Výstava ateliérových prací

Lávka přes Berounku

Martin Bouček

Anotace

Koncept lávky je východiskem kombinování různých přístupů, během hledání odpovědí na problémy zadaného místa. Hlavním motivem pro konstrukci jakéhokoliv přemostění je odklonění a rozmělnění turistického ruchu na oba břehy Berounky tak, aby nestabilní skály na levém břehu řeky neohrožovaly kolemjdoucí. Dále se také v oblasti přítoku potoka Loděnice do Berounky nachází několik zajímavých turistických směrů a výškových úrovní, které by stálo za to propojit. Tyto motivy poté mohou vyústit ve “viceúrovňovou křižovatku”, která zároveň přemosťuje Berounku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný