Výstava ateliérových prací

KOMUNITNÍ CENTRUM BŘEVNOV

Bc. Petra Školová

Anotace

KONCEPT NÁVRHU KOMUNITNÍHO CENTRA V BŘEVNOVĚ ZVNIKAL NA ZÁKLADĚ PRAVOÚHLÉ MŘÍŽKY, JEŽ S ODCHYLKAMI PROTÍNÁ ÚZEMÍ BŘEVNOVSKÝCH VIL. ROZLOHA POZEMU SKÝTALA MOŽNOST DOPLNĚNÍ TOHOTO RASTRU KRYCHLEMI MODULU 3,3 x 3,3 x 3,3 m. KONEČNÉ HMOTOVÉ ŘEŠENÍ JE TAK VÝSLEDKEM SKLÁDÁNÍ ZÁKLADU DLE FUNKČNÍCH POŽADAVKŮ, VÝŠKOVÝMI ZMĚNAMI V OBLASTI SÁLU A DĚTSKÉHO CENTRA, COŽ VYTVÁŘÍ DOMINANTU CELÉHO NÁVRHU. DŮLEŽITÝM BYLO TAKÉ PROSTOUPENÍ POZEMKU Z ULIC BĚLOHORSKÉ A KUTNAUEROVA NÁMĚSTÍ. FUNKČNĚ AREÁL NABÍZÍ DĚTSKÉ A SENIORSKÉ CENTRUM, KAVÁRNU S VÝSTAVNÍMI PROSTORY, SÁL, ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková