Výstava ateliérových prací

Ostravská sídliště | Poruba IV. obvod

Bc. Marek Kociolek

Anotace

Řešené území se nachází v městské části Ostrava - Poruba (severozápadní část města). Toto modernistické sídliště bylo budované mezi 60. - 70. léty a bylo vybudováno převážně řádkovou typologií zástavby. Hlavním problémem řešeného území je jako u všech sídlišť velmi malá srozumitelnost a organizovanost veřejných prostranství. Nachází se zde převážně věřejná prostranství porostlá sídlištní zelení, která nevyhovuje současným požadavkům na kvalitní bydlení. Hlavním záměrem této práce bylo zčitelnit veřejná prostranství jeho uživatelům, což je nejdůležitějším nástrojem pro zkvalitnění lokality modernistického sídliště.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout