Výstava ateliérových prací

Bytový dům - Vlašim

Bc. David Ludvík

Anotace

Bytový dům se nachází v centru obce Vlašim. Bylo nutné přijít s řešením vlastního urbanismu, díky tomu je vytvořena nová parková čtvrť. Park vzniká na místě bývalého hřbitova s pohřební kaplí, která zůstala zachována. Důležité bylo zachovat průchod od pohřební kaple k ulici Komenského. Díky ustupujícímu navrženému objektu a podélné lince sousedního objektu se vytváří malé náměstí, které obohacuje veřejný prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho