Výstava ateliérových prací

Anotace

Můj produkt umožňuje v době pandemie cestovat alespoň virtuálně a současně získat i informace, které můžeme použít, když pandemie skončí. Ve srovnání s Google Earth má výhodu, že se díky svému tvaru můžete mnohem lépe orientovat než na mapě. Produkt by mohl sloužit i jako pomůcka při výuce na školách.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit