Výstava ateliérových prací

Středokluky - cesta domova

Bc. Michaela Černá, Bc. Lucie Kulmanová

Anotace

Projekt poutní cesty z Hájku do Budče navazuje na existující barokní poutní cestu z Prahy do Hájku, kterou tvoří soustava původně dvaceti výklenkových kaplí, lemující cestu ze Strahova k loretánské kapličce v klášteru v Hájku. Loreta v Hájku, jako symbolické přenesení domova Panny Marie, je zároveň výchozím místem nové cesty do Budče. Cesta z Prahy do Hájku je věnována tématu života Panny Marie a sv. Františka. V současnosti jsou již některé kaple zaniklé, některé zanedbané. Samotná cesta je v mnoha místech přerušena. Cílem nové cesty je Budeč, slovanské hradiště s nejstarší stojící stavbou v česku - rotundou sv. Petra a Pavla, jehož historie je dle pověstí spjata s postavou sv. Václava, patrona českého národa, symbolem našeho domova.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán