Výstava ateliérových prací

Dostavba kampusu Dejvice

Bc. Bruno Pella

Anotace

Vysokoškolský areál v pražských Dejviciach začal byť budovaný spolu s novovzniknutou republikou. Mal sa tak stať symbolom, ale i reálnym priestorom budúcej intelektuálnej elity mladej a ambicióznej krajiny. Dodnes sa však toto snaženie úplne nenaplnilo. Projekt sa zamýšľa nad úlohou vzdelávania a univerzity v živote človeka, ponúka konkrétne riešenie, ktoré završuje sto rokov nedokončený kampus a možno aj školu samotnú.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák