Výstava ateliérových prací

PARKOVACÍ DŮM

David Vintera

Anotace

PROJEKT PŘICHÁZÍ S NOVÝM ŘEŠENÍM LOKALITY PODÉL ULICE PLZEŇSKÉ V PRAZE. NABÍZÍ SPOJENÍ VÝZNAMNÉ PARKOVACÍ KAPACITY S CHYBĚJÍCÍMI SLUŽBAMI A OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ. POSKYTUJE ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ PRO DOJÍŽDĚJÍCÍ A ZÁROVEŇ ŘEŠÍ POTŘEBY MÍSTNÍCH. OBJEKT SE VYMEZUJE VŮČI KOMUNIKACI A HLUKU Z DOPRAVY. SVOU OTEVŘENOSTÍ A ČLENITOSTÍ SMĚREM K LESU A RYBNÍKU - V PODOBĚ TERAS A POBYTOVÝCH SCHODŮ - ROZVÍJÍ POTENCIÁL MÍSTA. MIMO PARKOVÁNÍ PŘINÁŠÍ SPOLEČENSKÝ SÁL, OBCHOD, SPORTOVNÍ CENTRUM, ALTERNATIVNÍ SCÉNU A GALERII.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa