Výstava ateliérových prací

Dostavba bloku V Botanice, Seniorský dům

Bc. Karel Kajnar

Anotace

Práce se zaobírá dostavbou bloku v městské části Smíchov, mezi ulicemi V botanice, Matoušova a ulicí Štefánikova. Společný koncept dostavby vychází z kombinace funkce administrativní, bytové a funkce seniorského bydlení. Tato část práce se zabývá konkrétně funkcí domova pro seniory, který se nachází v ulici V Botanice. Urbanistické řešení se zaměřuje na neuzavírání bloku ve prospěch lepší komunikace mezi vnitroblokem a ulicí. Koncept tohoto domu pro seniory je snaha o orientaci společných prostor do vnitrobloku, kde nejsou vystaveny přeměrnému hluku a ruchu z ulice V Botanice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA