Výstava ateliérových prací

Předlice (Ústí nad Labem) - transformace území na atraktivní zónu města

Bc. Viktoriia Filippova, Bc. Leóna Petraníková

Anotace

Ústí nad Labem, město, které vděčí své existenci především průmyslu, ale také je díky němu negativní zasáhlo. Cílem našeho návrhu je proto tuto situaci napravit a ukázat novou atraktivní tvář průmyslu v Předlicích. V návrhu řešíme problém izolovanosti průmyslu tím, že vytváříme smíšené zóny využití průmyslu, společně se službami a bydlením. Důležité je vytvoření propojení směrem k jezeru Milada a do centra Ústí nad Labem. V rámci projektu jsme se snažily zachytit všechny hodnotné budovy a najít pro ně vhodné využití. Nové navržené funkce přilákají do území dostatek lidí a vytvoří pocit „městskostí“ a bezpečí. V rámci projektu přemýšlíme také na téma celkové popularizace průmyslu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka