Výstava ateliérových prací

Urbanismus Vlašim

Bc. Dominika Kadulová

Anotace

Na horizontu Vlašimi se tyčí tři věže a tři věžáky. Malé středočeské město poznamenala masivní přestavba v 70. letech minulého století. Původní zástavba drobného měřítka byla nahrazena panelovými domy nerespektujícími původní urbanismus města. Do uliček města, které se po staletí postupně tvarovaly, je tak najednou vklíněna přísná struktura panelového sídliště. Sídliště, které se snaží suplovat centrum města. Městské prostory tu však chybí. Místo nich se tu nachází pochybná sídlištní zeleň a vybydlené obchodní domy. I přes tohle všechno je těžiště života Vlašimi právě zde. V návrhu urbanismu se snažím hledat střípky a stopy původního města a dávat neartikulovaným místům jak tvar, tak smysl.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Hana Seho