Výstava ateliérových prací

3 posedy

Michaela Chmielová

Ocenění

Anotace

Akátový háj na návrší je obklopen 3 posedy. Každý se dívá jinam a pozorovatelé, popřípadě myslivci, mají vždy trochu jiný zážitek. Na inkluzivním Křesle se pohodlně usadí do korun stromů, na kruhovém Silu si sednou dokola a krajina se stává pouze pozadím jejich konverzace. Na vysoké Lavičce pak sedí vedle sebe a kochají se krajinou, nebo střílí vysokou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.