Výstava ateliérových prací

Anotace

Morfologie vyvýšeného návrší je poměrně jasně čitelná. Bývalé hráze odkalovací nádrže zůstaly na svém místě a prohlubeň se zasypala do roviny. Kopec je tak nahoře nepřirozeně plochý, zatímco strany má strmé. Právě jeho podivný, až trochu komický tvar dal vzniknout nápadu tří vyvýšených vyhlídek. Z návrší budou koukat na všechny strany.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.