Výstava ateliérových prací

Galerie momentů

Martin Skoupý

Anotace

Monolit. Historické tvarosloví. Moderní materiály. Okno v nejkulaťoulinkatější římse. Faleš skrytá za okno. Rampy jako vertikální komunikace. Válec jako vertikální komunikace. Průhledy shora dolů... ...a zdola vzhůru. Umění lahodící oku. Velké umění lahodící oku. Kavárnička jako třešnička na galerii.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr