Výstava ateliérových prací

ASISTOVANÉ BYDLENÍ ŠOLÍNOVA

Erika Kurčová

Anotace

ASISTOVANÉ BYDLENÍ ŠOLÍNOVA SA SKLADÁ Z BYTOVÝCH JEDNOTIEK, REHABILITAČNÉHO CENTRA A ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY, VŠETKO DOPLNENÉ O SPOLOČENSKÉ PROSTORY, JÍDELNU, KAVÁRNU A PODOBNE. K RUŠNEJ ULICI EVROPSKÉ NAVRHUJEM REHABILITAČNÉ CENTRUM A ODLEHČOVACÍ SLUŽBU - NIE TRVALO OBÝVANÉ. OSTATNÉ ČASTI BUDOV TVORIA BYTOVÉ JEDNOTKY. NA STRECHE V 6NP SA NACHÁDZA RELAXAČNÁ ZÓNA S KAPLNKOU, MEDITAČNÝMI A SPOLOČENKÝMI PRIESTORMI A STREŠNÁ ZÁHRADA. DO VNÚTROBLOKU SITUUJEM BOHATÉ BALKÓNY PATRIACE BYTOVÝM JEDNOTKÁM, ABY KAŽDÝ SENIOR MAL AJ SCOJ KÚCHOK TICHA V ZÁHRADE. JEDNÁ SA O ZBÚRANIE STAREJ BUDOVY A VÝSTAVBU NOVEJ. BUDOVA NA NÁROŽÍ DRŽÍ PEVNÝ TVAR A ŠTRUKTÚRU ULICE EVROPSKEJ. PRIČOM DRUHÁ BUDOVA TVORÍ ROZVOLNENEJŠÍ A MODERNEJŠÍ CELOK.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha