Závěrečné práce

Předprostor SUPŠS, Železný Brod

Gogoleva Mariia

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy stávajícího předprostoru SUPŠS ve městě Železný Brod. Cílem práce je zpřesnění a dopracování vybrané části studie do úrovně odpovídající dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby. Práce se zabývá předprostorem, části jako parkoviště, kavárna jsou součástí Studie k bakalářské práci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.