Diplomové práce

Polyfunkční dům, Děčín

Anežka Bassyová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Výsledkem dostavby proluky v historickém centru města Děčín je polyfunkční budova. Hlavní funkcí jsou dvě patra administrativy doprovázená komerčními prostory v parteru a místnostmi pro dětské odpolední aktivity v posledním čtvrtém patře. Myšlenkou bylo, aby dětské patro sloužilo především dětem zaměstnanců administrativy a přilákalo tak případné firmy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.