Výstava ateliérových prací

PARKOVACÍ_DOM_NODUS

Robert Depeš

Anotace

RIEŠENÝ OBJEKT SA NACHÁDZA NA PLZEŇSKEJ ULICI V PRAHE. HLAVNOU MYŠLIENKOU BOLO SPOJIŤ OKOLITÝ URBANIZMUS A JEHO FUNKCIE DO JEDNÉHO SPOLOČNÉHO UZLA, Z TOHO VYPLÝVA NÁZOV „NODUS“ (UZOL). HLÁVNÉ FUNKCIE NAVRHOVANÉHO OBJEKTU SÚ ŠPORT, MARKET, KANCELÁRSKE PRIESTORY, PARKOVANIE, VOLNÝ CAS / RELAX. ĎALŠIA PRIORITA NÁVRHU BOLA ZACHOVAŤ OKOLITÚ PRÍRODU A SPRÍSTUPNIŤ JU VEREJNOSTI. TOTO JE DOSIAHNUTÉ ZELENOU PLATFORMOU VEDÚCOU NA POCHODZNU ZELENÚ STRECHU. VYTVÁRA TÝM NOVÝ PARK PRI LESE A RYBNÍKU, AKO AJ POMYSLENÝ AMFITEÁTER. FASÁDA SA SKLADÁ Z POHLADOVÉHO A GRAFICKÉHO BETÓNU . PRED BETÓNOVOU FASÁDOU SU PREDSADENÉ NA VYKONZOLOVANÝCH PLATFORMÁCH DREVENÉ SMREKOVÉ PROFILY.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa