Výstava ateliérových prací

Medzi mestom a krajinou..

Alica Komiňáková

Anotace

Most, je modernistické mesto bez centra. Bez miesta, v ktorom by dochádzalo k prirodzeným dejom vo verejnom priestore. V rámci výskumu širších vzťahov navrhujem jeho zhustenie v časti s významnými budovami. Ako zjemnený prechod medzi reprezentačnou časťou a lesoparkom Šibeník, umiestňujem bloky s bytovými stavbami. Súbor bytových stavieb pozdĺž centrálnej obytnej osi má aktívny parter s predzáhradkami, vo vnútri bloku sa nachádza spoločná komunitná záhrada pre obyvateľov. Blok nevytvára prísne ohraničenie a vymedzenie, po menej vyťažených stranách ponúka okoloidúcemu pohľady do zeleného raja. Budovy v bloku pozostávajú z doskových hmôt, ktoré svojim usporiadaním nevyčnievajú z racionálnej koncepcie mesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel