Výstava ateliérových prací

Anotace

Spolujazdy, či už na dlhšie vzdialenosti, alebo v rámci mesta, sa v období pandémie takmer vytratili. Co-taxi je zamyslením nad tým, ako tento ekonomicky výhodný a pomerne komfortný spôsob dopravy vhodne adaptovať na obdobie pandémie a znovu ho oživiť.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit