Výstava ateliérových prací

Centrum Vinoře - hřbitov

Bc. Martin Bouček

Anotace

Dokumentace projektu - rozšíření vinořského hřbitova vytvořením nového kolumbária, taktéž zpracována kultivace části okolí hřbitova. Kolumbárium je pojato netradičně - uchovávání ostatků ve sloupových kolumbáriích, návrh obnáší i řešení samotných uren.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta