Výstava ateliérových prací

MĚSTO NAD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ - KANCELÁŘSKÁ BUDOVA S JÍDELNOU, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A BIM

Bc. Vlada Kiriazeva

Anotace

Cílem tohoto projektu je na zjednodušeném příkladu ukázat nástroje BIM navrhování, které se dají použít k vytvoření kvalitní a dynamické prováděcí dokumentace. Výhodou použití metody BIM je rychlá aplikace změn v rámci jednoho modelu. Celá práce je vytvořená v programu Archicad 24 od Graphisoft.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten