Výstava ateliérových prací

Krajina Antonína Dvořáka

Eliška Bednářová

Anotace

Vysoká u Příbramě, malá obec ve Středočeském kraji známá svým spojením se světoznámým skladatelem Antonínem Dvořákem, díky němuž sem přijíždí návštěvníci z celého světa. Podívají se však jinam než do místního Památníku Antonína Dvořáka, na lesní Rusalčino jezírko a zpoza plotu na jeho letní vilu? V našem návrhu nabízíme možnost poznat Dvořákovu krajinu ze stejné perspektivy, jako ji vnímal on: pěšky na svých každodenních dlouhých procházkách. Součástí projektu je koncepce krajiny okolí Vysoké u Příbramě, návrh vycházkových tras po místech spojených s tímto skvělým skladatelem a úprava některých míst na kratší trase po obci a jejím nejbližším okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.