Diplomové práce

Milovice - Hledání města

Bc. Tomáš Kratochvíla

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je najít a využít pozitiva a potenciály Milovic, které jsou pro město charakteristické, na ty upozornit a dále je rozvíjet v adekvátním způsobem. Dotvoření a posílení centra a jeho funkcí s využitím a revitalizace starých vojenských budov, podpoření aktivit v zeleném pásu, zatraktivnění oblasti Milovic pro širší okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.