Výstava ateliérových prací

Plavecký bazén v Dejvicích

Bc. Jan Pečinka

Anotace

Návrh domu na Vítězném Náměstí v Dejvicích má hned několik využití. V parteru se nachází kavárna, dva obchody a dál ve vnitrobloku plavecký bazén. Nahoře v dalších patrech jsou kancelářské prostory. Mezi kavárnou (na levé straně) a obchodem (na pravé) je pasáž, která končí výhledem na celý prostor bazénu. Celý dům je plně přístupný pro hendikepované. Bazén a KHlavní myšlenkou bylo propojit prostory bazénu a kavárny. Kavárna se nechází jak v parteru, tak v prostoru bazénu. Dělí se na suchou a mokrou zónu. Dům využívá vlastní skeletový systém, který se pak dále propisuje na fasádě. Pracuje s domem, který je na druhé straně Vítězného náměstí - Generální štáb Armády ČR. Snaha byla o vytvoření reliéfní fasády s náznakem vysokého řádu, jak to má Generální štáb.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák