Diplomové práce

Základní škola Květnice

Bc. Magdalena Havlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh základní školy do obce Květnice, která je jednou ze suburbií Prahy. Cílem je umístit školu na jeden z vybraných pozemků, nalezení ideální typologie školní budovy a vytvoření představy o další občanské vybavenosti obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.