Výstava ateliérových prací

Parkovací dům a veřejné prostranství Ostrava Poruba

Eliška Witová

Anotace

Cílem návrhu na Ostravském sídlišti bylo vymezit jasný prostor a dát lokalitě řád, který ji chybí. Zpřehlednit veřejný prostor a najít místo pro auta, která tvoří pomyslnou bariéru od společných veřejných prostor lokality. Parkovací dům je obohacen o komunitní zahradu na střeše, aktivní parter s cukrárnou a mateřským centrem, které vytváří příjemný prostor pro setkávání a sbližování nejen místních obyvatel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout