Výstava ateliérových prací

Dům pro sochaře

Anna Marie Hynková

Anotace

Rodinný dům pro sochaře je postaven v blízkosti funkcionalistické osady Baba na kraji Prahy. U návrhu byla snaha respektovat historickou zástavbu, terén a krajinu, a zároveň na budově použít moderní principy zelené architektury. Návrh zahrnuje zimní zahradu, která odděluje atelier od obytné části, přirozené větrání místností díky volnému půdorysu, kdy okna jižní a severní fasády mezi sebou nemají žádné překážky a fotovoltaiku na plochých střechách.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.