Výstava ateliérových prací

Bratříček

Marie Skalková

Anotace

Sudety. Nezaměstnanost, chudoba, sociální nerovnosti. Život na okraji i život s těmi na okraji. To všechno je Most – město, kterému se až v nedávné době dostalo zájmu široké veřejnosti. Dům na pomezí modernistického sídliště a parku Šibeník dělá společnost typické levné sídlištní zástavbě. Není přezíravý, nekřičí. Snaží se být klidným manifestem toho, že důstojné a kvalitní bydlení by mělo být samozřejmostí pro lidi všech sociálních vrstev. V přízemí je multifunkční společenský sál a skautská klubovna, horních pět podlaží je věnováno bytům ve více variantách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel