Výstava ateliérových prací

Rekreační chatky

Pavlína Baraníková

Anotace

Úkolem bylo navrhnout chatky pro rekreační účely v sestavě 4-5 chatek a docílit kompozice obsahující několik objektů které jsou navzájem propojeny a tvoří jeden celek. Návrh pojednává čtyři chatky v blízkosti rybníka, který je určen pro rybolov. Vzájemný vztah chatek je určen rytmizací hmoty, která má siluetu písmene L.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.