Výstava ateliérových prací

Robot Muzeum Neuron

Anatolii Studzynskyi

Anotace

Nejchytřejším robotem na Zemi je robot, který má umělou inteligenci. V živé bytosti mozek je zodpovědný za inteligenci a skládá se z neuronů. Muzeum má tvar neuronu umělé inteligence. Muzeum se skládá ze 3 částí: první je vstupní kupole. Tam se nachází vstup a recepce. V neuronu se to jmenuje axonální zakončení – část, která zajišťuje propojení systému s externím prostředím. Druhou částí je tunel neboli axon. Axon slouží k přenášení informací. Tam se bude nacházet informace, kterou člověk jako impuls bude přenášet do třetí části - atria nebo dendritu, hlavní části neuronu. Tam je člověk schopen se setkat s dalšími impulsy a vyměňovat si informace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten