Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Asistované bydléní Šolínova

Yevheniia Bykova

Anotace

Spike House je hmotnou reakcí na sociální jev vyloučení určité demografické skupiny ze společenského života. Polohu většiny domovů seniorů mimo městské prostředí vnímám jako produkt tohoto jevu.Základní myšlenkou je přesvědčení o tom, že kvalitou společností je její generační pestrost stejně jako urbánní kvalitou je typologická rozmanitost umožňující plnohodnotný život pro každého obyvatele. Blok, do něhož patří navrhovaná novostavba, je součástí skupiny bloků lemujících prostranství Vítězného náměstí. V tomto areálu dochází k překrytí vlivů blízkého historického centra Prahy a genia loci samotných Dejvic, což nastavuje určité nároky na vizuální stránku návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha