Výstava ateliérových prací

V OBJETÍ TERAS

Adam Kurka

Anotace

Terasy, objímající zámek Osečany ze dvou světových stran, byly dlouhou dobu zanedbávány. Zůstaly po nich často jen zaoblené rozvaliny a někdy zanikly úplně. Návrh se zabývá jejich obnovou a znovuoživením. Vytváří nové vstupy do území, propojuje terasy schodišti, přidává nové funkce. To vše spolu s mladými iniciativními majiteli navrací zámku jeho někdejší pozornost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan