Diplomové práce

Lokalita Reitknechtka na Praze 4

Bc. Judita Tylšová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Urbanistická studie oblasti u historické usedlosti Reitknechtka na Pankrácké pláni vytváří nové obytné prostředí v místě současné „vnitřní periferie“. Dostavěním města se zároveň mění charakter Severojižní magistrály, která územím prochází.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.