Výstava ateliérových prací

CESTA Z MĚSTA

Tina Málková

Ocenění

Anotace

Společný projekt Setkání města a říční krajiny si klade několik zásadních otázek. Vztah řeky a sídla, hledání rovnováhy nároků a požadavků současnosti, příroda/člověk/voda. Současný stav intravilánu Lysé nad Labem ukazuje nadvládu aut v ulicích. Dalším problémem Lysé nad Labem je poměrně malé zastoupení zelených ploch pro rekreaci , venkovní aktivity obyvatel, ale také pro samotné zvýšení biodiverzity v sídle. V neposlední řadě město naráží na problém přechodu z intravilánu do extravilánů. Návrh reaguje na řešení zmiňovaných problémů a snaží se odpovídat na položené otázky. Jak zvýšit biodiverzitu? Jak propojit intravilán s extravilán ? Jak propojit sídlo s říční krajinou?

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.