Závěrečné práce

Transformace a dostavba severní strany Masarykova náměstí ve Znojmě

Tamara Dumková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Místo v srdci MPR prošlo po 2. světové válce radikální změnou. Došlo k demolici 4 měšťanských domů včetně špalíčku tvořícího severní hranu náměstí. Část tohoto území byla po dlouhé odmlce znovu zastavěna obchodním domem Dyje v 70. letech minulého století. I přes zvučné jméno autora vybočil obchodní dům svými dimenzemi i měřítkem z kontextu historické zástavby a narušil harmonický ráz celé MPR. Cílem práce je návrh vhodné metody revitalizace této lokality. Úkolem je posílit charakter místa, navrhnout korektivní úpravy nevhodné zástavby, určit komunikační vazby ve struktuře města a najít náplň, která posílí jeho obytnost, atraktivitu a děje odehrávající se v jeho středu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.