Výstava ateliérových prací

Interiér nemocničnej kaviarne

Katarína Paľuchová

Anotace

Realizačný projekt vychádza z mnou spracovanej štúdie - Nemocnice budoucnosti Praha - Letňany, ATSS, ateliér Juha, ZS 2020, FA ČVUT. Koncept návrhu interiéru kaviarne je založený na čistote, udržateľnosti a na farebnej škále inšpirovanej nemocničnou zelenou. Priestor má pôsobiť vzdušne a pre návštevníka ľahko čitateľne.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha