Výstava ateliérových prací

Blok 4/3

Michaela Chitovová

Anotace

Blok 4 se skládá z několika částí. Jedna z částí jsou 2 bytové domy a ty jsou tématem této práce. Tyto bytové domy stojí na relativně rovném terénu. Konstrukční systém stavby je založen na rastru 8 x 8 metrů. Konstrukční systém bytového domu je v nadzemní části obousměrný stěnový systém. A v části Kauflandu a v části podzemního parkování přechází do skeletového systému. Orientace fasád: nejdelší fasáda je orientována na jih a sever; nejkratší fasáda je orientována na východ. Největší výzva návrhu bylo orientovat byty na jih. Každá bytová jednotka má vlastní 1 až 2 lodžie. Tyto lodžie pomáhají obyvatelům domu zlepšit kvalitu bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel