Závěrečné práce

Trvale udržitelné bydlení v Brestu, Bělorusko

Bc. Jakub Med

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním práce je návrh trvale udržitelného bydlení ve městě Brest (Bělorusko) na základě podmínek studentské soutěže a hledání nových/širších interpretací tohoto úkolu. Místem zadání jsou dva pozemky v novém sídlišti bytových a rodinných domů založené na modulárním přístupu. Cílem je vytvoření ekologicky, ekonomicky a sociálně trvale udržitelného domova a sousedství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.