Výstava ateliérových prací

VIA PRINCIPALIS

Dominika Krejčíková

Anotace

“Decumanus jako pražský severní diametr, velká vize a dosud nedokončený sen moderní koncepce města.” Zadáním projektu byl návrh řešení vymezené části severního diametru (cca 3,5 km od Hradčanské po holešovické Bubny). Můj návrh se zabývá územím na Hradčanské, územím okolo muzeí na Letné a společně řešenou brownfield plání v Bubnech.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák