Výstava ateliérových prací

Městské bydlení Na Knížecí

Bc. Michael Hovorka, Bc. Michal Hruška

Ocenění

Anotace

Jak má vypadat bydlení, jestliže je investorem město? Kvalitní, dostupné, udržitelné, městotvorné. To jsou základní požadavky, které jsme si kladli při tvorbě našeho návrhu, abychom vytvořili dům, který nejen že bude utvářet své okolí, ale nabídne prostorné a příjemné bydlení. Návrh se zabývá zastavěním proluky na pražském Smíchově.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.