Závěrečné práce

Rehabilitace areálu zámku v Moravanech

Bc. Martin Čtverák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je obnova areálu zámku v Moravanech. Návrh se snaží citlivým způsobem oživit, doplnit a částečně rekonstruovat hodnotný komplex složený ze zámku, sýpky a hospodářských budov. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.