Diplomové práce

Mestská knižnica - prestavba prieluky Vinohradskej triedy, Praha 2

Bc. Michaela Prikrylová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Koncept založený na dotvorení mestského bloku hmotou, ktorá sa prispôsobuje okolitým podmienkam, môžme prirovnať k torzu múzy, k telu, ktoré našlo útočište v prieluke, spočinulo tu a zrástlo s ním. Podstatou objektu je jeho kultúrno spoločenské využitie v duchu konceptu SJ reprezentatívnej tepny Prahy. Je príkladom posunu hranice verejného priestoru v rôznych formách a po celom tele objektu. Je centrom vzdelanosti a vedenia ...knižnica.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.