Výstava ateliérových prací

Dům česko-německého porozumění

Veronika Žďárská

Anotace

Hrázděný dům z druhé poloviny 17. století v Jablonci nad Nisou slouží jako výstavní prostor s kavárnou. Návrh řeší úpravu dispozičního uspořádání stávajícího objektu a také dostavbu objektu nového, který nabízí potenciál k vytvoření víceúčelového komunitního centra. Ve třech vzájemně propojených podlažích jsou navrženy prostory klubovny, knihovny a učebny. Hlavním materiálem navrhovaného objektu je dřevo, které je odkazem na stávající hrázděný dům. Nosná konstrukce je navržena z CLT panelů, fasáda je pojata jako kombinace dřevěného obkladu a obkladu z trapézového sklolaminátu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel