Výstava ateliérových prací

ZLESA DOLESA

Bc. Zuzana Purmová

Anotace

Projekt vznikl na základě společné vize pro Prahu 11. Jejím hlavním prvkem je zelená páteř, spojující tři velké plochy lesů, které území obklopují a zelené plochy v zástavbě. Návrh je reakcí na problematiku prostupnosti území a součástí páteře. Projekt propojuje Kunratický les s parkem Hostivař-Záběhlice. Využívá proto pás volného území kolem komunikací, překážkou jsou dálnice a další silnice. Přínosy návrhu: propojení území, možnost migrace druhů, využití vágních prostor, bezpečnost chodce, rozšíření plochy lesa a nové prostory k rekreaci. Výsledkem je mohutné terénní těleso, které se jako vlna zvedá, aby překlenulo dvě komunikace, a zbytek pohlcuje uvnitř. Rozlévá se tak, aby se přizpůsobilo stávajícímu terénu, přiléhá na rozlehlou stavbu obchodního centra a částečně ho skrývá.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.